Podziękowania

Wielkie podziękowania dla:

GLOSBE.COM

Glosbe.com

Podziękowania dla partnerów:

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Podziękowania także dla:

Forvo.com

Forvo.com

Google.com, Facebook.com, NK.pl, NEMON.PL, CDA.pl, Teledyski.info, Youtube.com, Paypal.com, Atvhh.pl, Nezeea.com

Autorzy

więcej

Publikacje

editorial

Akceptacja związana z publikacją w języku Bench National.