Słownik

Dostępne słowniki języka Bench National.
(Obecnie słowniki są rozwijane i aktualizowane oraz publikowane na zasadach licencji TAYCC)

Do pobrania:

Języki: Bench National -> Polish

Pierwsze dodanie: 2020.01.01 02:24:28
Aktualizacja: 2020.06.18 00:32:46
Aktualizacja: 2020.12.06 23:39:46

-> dictionary[74271]_bench[bcq]_polish[pl] (.rar)

Pierwsze dodanie: 2020.01.01 02:24:32
Aktualizacja: 2020.06.18 00:32:46
Aktualizacja: 2020.12.06 23:39:50

-> dictionary[74271]_bench[bcq]_polish[pl] (.tsv)

Języki: Bench National -> English

Pierwsze dodanie: 2020.01.01 02:24:25
Aktualizacja: brak

-> dictionary[74271]_bench[bcq]_english[en] (.rar)

Pierwsze dodanie: 2020.01.01 02:24:25
Aktualizacja: brak

-> dictionary[74271]_bench[bcq]_english[en] (.tsv)

Autorzy

więcej

Publikacje

editorial

Akceptacja związana z publikacją w języku Bench National.