Haneela Tohcon

Rzecznik prasowy TOOREEN Commission Międzynarodowej Komisji Językowej dla Projektó techniczno-umysłowych i języka Bench National.

Komunikacja z rzecznikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

haneela.tohcon@tooreen.com

Przyjmowane są również propozycje współpracy, które weryfikujemy pod kątem przydatności współpracy dla organizacji O-CAI.

Haneela Tohcon

Jest rzecznikiem prasowym w sprawach ważnych dla rozwoju działalności TOOREEN Commission oraz aspektów związanych z projektami TAMD, pozwoleniami, licencjami, standaryzacją języka Bench National, wydawnictwami urzędowymi, a także współpracą z mediami i telewizją.

Kontakt dla partnerów i podmiotów z rekomendacją, wymiana informacji nie obejmuje licencji TAYCC. W przypadku innych użytkowników licencja dotyczy wszystkich kanałów.

Autorzy

więcej

Publikacje

editorial

Akceptacja związana z publikacją w języku Bench National.