Licencja TAYCC

Licencja TAYCC

Prawa autorskie (prawa autorskie) 1999-2019 Atvhh Media Platform
Podmiot główny: O-CAI

Licencja wydana w mieście Los Angeles, Kalifornia przez podmiot ochronny (O-CAI) dla wszystkich krajów. Dowolny kraj lub firma w danym kraju lub inny podmiot z danego kraju może korzystać z tej licencji, jeśli oficjalnie ogłosi wykorzystanie tej licencji na swoich produktach. Licencja TAYCC powinna znajdować się z adnotacją dotyczącą praw autorskich wraz z rokiem, od którego będzie obowiązywać klientów lub użytkowników (zwykle jest to zapis w stopce dokumentu, produktu lub strony internetowej, na przykład: Copyright © 1999-2019 Nazwa firmy Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja TAYCC)

PRAWA WŁAŚCICIELA

Licencja chroni prawa właściciela materiałów dydaktycznych rozpowszechnianych w formie elektronicznej i wszelkiego rodzaju plików przed dostępem podmiotów naruszających dobry rozwój gospodarczy, które mogą narazić na powstanie nieistniejących i nieuzasadnionych roszczeń wobec użytkowników, a także Organizacji O-CAI, siebie, partnerów i podmioty, które z niego korzystają.

Ograniczony dostęp do materiałów jest udostępniany dla indywidualnych użytkowników.
Indywidualny użytkownik może być ostatecznie usunięty z korzystania z usług O-CAI, gdy:

-> Podczas rejestracji poda nieprawidłowe dane tożsamości.
-> Wykorzystuje marketing zwrotny,
-> Organizacja O-CAI zleciła zablokowanie użytkownika w systemie DBA
-> Użytkownik Organizacji O-CAI lub partnera zlecił zablokowanie użytkownika w systemie DBA
-> Organizacja O-CAI zleciła „BAN” dla określonego regionu, kraju, miasta, państwa, województwa, landu, stanu, dystryktu, terytorium, obszaru, społeczności, usługi, firmy lub instytucji.
-> Administracja publiczna uczestniczy w tworzeniu niepotrzebnych, skomplikowanych przeszkód, które prowadzą do utraty płynności finansowej zalecanych dostawców usług lub podmiotów, na przykład użytkowników i właścicieli stron internetowych.
-> Istnieje podejrzenie lub uzasadnienie dla określonej osoby w odniesieniu do:
[+] wykonywania czynności niezgodnych z intencją Organizacji O-CAI.
[+] działania na szkodę Organizacji O-CAI.
[+] wyłudzenia i oszustwa wobec Organizacji O-CAI i partnerów.
[+] podszywanie się pod Organizacji O-CAI i partnerów.
[+] publikowanie materiałów Organizacji O-CAI pod własnym logiem.
-> Osoba jest pracownikiem administracji publicznej, tj .: policji, urzędu stanu, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Firmy, przedsiębiorstwa, organizacje, fundacje, instytucje, inwestorzy i internetowe strony internetowe, które mają tak zwane rekomendacje, to jest:
-> Posiadanie wpisu do globalnych baz danych DBA.
-> Nie są zablokowane (na tożsamość nie zostały nałożone żadne ograniczenia).

Posiadanie zweryfikowanej tożsamości rekomendacji upoważnia do pełnego dostępu w publikowanych materiałach na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Wyjątkiem są instytucje państwowe i spółki państwowe, które nie mają dostępu do materiałów i możliwości wprowadzania informacji o nich do globalnych baz danych DBA.

Organy pożytku publicznego w przypadku postępowań dotyczących między innymi dostępu do baz danych, archiwów i treści chronionych prawem, w tym poufnych, muszą wystąpić o zezwolenie na adres: tooreen@tooreen.com

Przed poproszeniem administratora o wydanie odpowiednich zezwoleń, organy rządowe powinny najpierw skierować swoje działania do usługodawcy serwera w celu uzyskania dostępu do witryny.
Informujemy, że ważne materiały użytkownika nie są przechowywane na serwerze i pozostają na nim przez krótki okres czasu.
Administrator po zakończeniu ustalonego okresu czasu wykonuje cykliczne kodowanie zasobów, przenosi je do archiwum, a naastępnie i usuwa z serwera.

Kopiowanie materiałów dydaktycznych i plików w całości jest zabronione.
Niedozwolone jest rozpowszechnianie fragmentów na stronie internetowej (chyba, że adres strony internetowej posiada rekomendację lub oficjalnie jest częścią Organizacji 0-CAI).
Zabrania się przekazywania materiałów osobom trzecim.
Zabrania się żądania pieniędzy za udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym.
Zabrania się usuwania informacji, o prawach autorskich w nagłówkach i stopkach plików, jeśli istnieją.

Jeśli ktokolwiek złamie zakazy wymienione wyżej oświadcza, że:
-> Nie szanuje cudzej pracy.
-> Popełnia naruszenie prawa autorskiego.
-> Zgadza się na odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności do lat 3 lub kary pieniężnej.

Możesz:
-> Kopiować pliki pojedynczo (nie całą bibliotekę) na własny użytek.
-> Umieszczać materiały w telefonie.
-> Umieszczać na stronie internetowej, jeśli w umieszczonych zasobach pozostawisz link do strony, z której materiały zostały pobrane [a jeśli istnieje: nie usuwaj opisu praw autorskich].
-> Zmienić nazwy plików.
-> Modyfikować części (fragmenty) tekstu dydaktycznego [nie wolno modyfikować całego tekstu!].

Licencja TAYCC uprawnia organizatora do koordynacji w udostępnianiu plików użytkownikom na specjalnych warunkach.

Niniejsza licencja mówi o ograniczeniu w dostępie do samych materiałów, ich części lub pełnych wersji, jako sposób prezentacji informacji w nie całej części. Dokładnie usługodawca zasobów publikuje fragment całości oświadczając, że opublikowany fragment jest całością.

Wszystkie pliki, biblioteki, materiały dydaktyczne są w rzeczywistości rozpowszechniane w taki sposób, aby rozłączyć niektóre części materiałów bez uszczerbku dla ogólnego sensu, to jest:
-> Użytkownik otrzymuje niekompletny zestaw informacji (od 80% do 90%).
Brakująca część informacji zasobu pokrywa się z oryginałem i jest umieszczana w archiwum O-CAI w celu identyfikacji materiałów.
Jeśli użytkownik popełni przestępstwo gospodarcze, wówczas materiały są porównywane z zasobami archiwalnymi.
Bezpieczeństwo jest w 100% skuteczne, ponieważ ukazuje, kto tak naprawdę stworzył materiały. Porównywanie materiałów określa również identyfikację:
-> Roku powstania materiałów.
-> Nazwy firmy.
-> Przypisu dla brakujących części, które łączą się w znaczący strumień informacji.

Opisy mają taką strukturę, że użytkownik nie zdaje sobie sprawy, że pobierane przez niego materiały są chronione.
Licencja TAYCC umożliwia dystrybucję znanego oprogramowania na podstawie licencji GNU i GPL w technologii EC (Kod Etyczny) tylko rekomendowanym użytkownikom, firmom, usługom, fundacjom, organizacjom, instytucjom, inwestorom i przedsiębiorstwom.

GWARANCJA

Gwarancja na materiały dydaktyczne i wszelkiego rodzaju pliki nie jest udzielana indywidualnym użytkownikom!

Z gwarancji na podstawie niniejszej licencji mogą korzystać wyłącznie rekomendowane instytucje, fundacje, organizacje, portale, firmy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, osoby fizyczne.

Organizacja O-CAI zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej licencji TAYCC.

Autorzy

więcej

Publikacje

editorial

Akceptacja związana z publikacją w języku Bench National.