Tłumaczenie

Informacje o tłumaczeniach stron internetowych, partnerów, podmiotów niezwiązanych z organizacją O-CAI oraz osób fizycznych.

Zasady tłumaczeń określone w regulaminie wewnętrznym TOOREEN Commission dotyczą tylko rekomendowanych instytucji, partnerów, właścicieli stron internetowych i stowarzyszonych fundacji.

O-CAI zapewnia tłumaczenia na język Bench National dla wszystkich oficjalnie wymienionych języków.

Aby skorzystać z tłumaczenia, skontaktuj się z TOOREEN Commission pod adresem:

tooreen@tooreen.com

Informujemy, że opłaty za tłumaczenie pobierane są tylko od osób fizycznych. Posiadacze rekomendacji korzystają z tłumaczeń bezpłatnie.

Autorzy

więcej

Publikacje

editorial

Akceptacja związana z publikacją w języku Bench National.